Borcsapoló – Nálunk a csapból is bor folyik

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató:

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy cégünk hogyan kezeli az Ön személyes adatait, valamint, hogy Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. A tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete,továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően készült.

 1. Az adatkezelők megnevezése
  BH WINE KFT , Székhely: 3950 SÁROSPATAK HRSZ 8160
 1.  Cégjegyzékszám: 05-09-029408, Adószám: 25822003-2-05.
 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
  Cím: Adatvédelmi tisztviselő: Medgyasszay László medgya@gmail.com 06303032987
 1. Az adatkezeléssel érintett személyek
  Azok a természetes személyek, akik valamely üzletünkben vagy egy szervezett rendezvényünkön, illetve weboldalunkonpartnerként, hírlevél feliratkozóként regisztráltak,web- vagy Facebook oldalunkon, valamely szervezett rendezvényünkön, nyereményjátékunkkeretében hírlevél előfizetésre feliratkoztak, vagy leiratkoztak, de továbbra is vásárlók web áruházunkban vásárlóként regisztráltak.
 1. A kezelt személyes adatok köre:
  Az általunk kezelt személyes adatok köre attól függ, pontosan milyen kapcsolatban állunk Önnel.
  Név, *
  email cím *
  korcsoport
  nem
  bor kedvelési preferenciák,
  születésnap
  *: kötelezően megadandó adatok
  Nyilvános eseményeinken fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyek weboldalunkon, illetve Facebook oldalunkon, Instagrammon, egyéb közösségi média felületen, hírlevelekben megjelenhetnek.
 1. Az adatkezelés célja
  Csak hírlevél előfizetők esetén: akcióinkról, rendezvényeinkről, újdonságokról, nyereményjátékainkról
  szóló tájékoztató hírlevelek email-ben történő kiküldése.
  akcióinkról, rendezvényeinkről, nyereményjátékainkról, újdonságainkról szóló tájékoztató
  hírlevelek email-ben történő kiküldése
  ügyfél-elégedettség mérése
 1. Az adatkezelés jogalapja
  Csak hírlevél előfizetők esetén: az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti
  adatkezelés).a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az azadatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettségek:
  –  a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 14. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy a forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a
  szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni,
   –  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a
  könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kellolvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni minden további, Ön által megadott személyes adatra: az Ön önkéntes hozzájárulása.
 1. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).
 1. Az adatkezelés módja
  Az Ön által megadott személyes adatokat ügyfélkapcsolati (CRM) elektronikus adatbázis rendszerünkben
  és webshop adatbázisunkban rögzítjük. Az adatokat a GDPR és az Info tv. által előírt adatbiztonsági
  szabályok betartásával kezeljük és tároljuk. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági
  intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
  megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
  válás ellen. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak
  érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön
  személyes adataival dolgoznak.
 2. Adatfeldolgozók igénybevétele
  Az Ön személyes adatainak hatékony kezelése és védelme érdekében, továbbá a megrendelések
  kiszállításához cégünk adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyek a következők:
  •€€€€€€€Informatikai háttértámogatás nyújtására:
  o DotRoll Kft. Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068
  Email cím: support@dotroll.com Honlap: www.dotroll.com Adószám: 13962982-2-42 (a továbbiakban az Adatkezelő)
  Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Email cím: dpo@dotroll.com Telefonszám: +36-1-432-3232
 1. Az adatkezelés időtartama
  Csak hírlevél előfizetők esetén: Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez
  hozzájárulását vissza nem vonja.
  •€€€€€€€minden további, Ön által megadott személyes adatra: Az Ön adatait addig kezeljük és
  tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.
 2. Adattovábbítás
  Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk. A
  webáruházunkban történő vásárlások alapján statisztikákat készítünk, hogy kínálatunkat pontosabban
  illeszteni tudjuk a vásárlóink igényeihez és a statisztikák értékelésére külső szakértőket is igénybe
  vehetünk, azonban ezek a statisztikák minden esetben anonimizáltak, személyes adatokat nem
  tartalmaznak.
 3. Automatizált döntéshozatal
  Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az
  automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az
  automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját
  kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
  Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:
  •€€€€€€€következmények az érintettre nézve: korábbi vásárlásai függvényében egyedi, testreszabott
  ajánlati tartalom megjelenítése webáruházunkban. Ez azonban csak az ajánlott tartalomra vonatkozik, a
  vásárlás során Önt semmiféle következmény nem éri annak alapján, hogy korábban mit vásárolt nálunk.
 4. A weboldalunkon használt cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás
  Mi az a cookie?
  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és
  számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy
  elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
  néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
  A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni
  felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül
  generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes
  cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.
  A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
  A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
  Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója
  hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a
  Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen
  cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
  hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
  látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések
  és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy
  hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján,
  hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
  tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
  Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és
  alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás
  cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára
  vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A
  Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból
  készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val
  együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben
  (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
  Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton
  található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos
  kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
  nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal
  számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
  munkamenet idejére korlátozódik.
  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó
  weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet
  kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen
  általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének
  javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét
  tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
  Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy
  az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a
  böngésző bezárásáig tart.
  Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.
  Élettartamuk 60 nap.
  Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
  Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
  Élettartama 365 nap.
  Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról
  szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
  Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon
  jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési
  adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak
  személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési
  szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek
  az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
  Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
  Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
  Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját
  rögzíti. Élettartama 60 nap.
  Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az
  oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
  Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
  Ealrm, ealem, ealpw: Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
  predictionio Felhasználó azonosító cookie: személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.
 5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában a GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a
  következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:
  •€€€€€€€a hozzájárulás visszavonásának joga
  •€€€€€€€személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  •€€€€€€€helyesbítéshez való jog
  •€€€€€€€adatkezelés korlátozása,
  •€€€€€€€törléshez való jog
  •€€€€€€€tiltakozáshoz való jog
  •€€€€€€€hordozhatósághoz való jog.
  Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel
  szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz
  szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről),
  valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen
  tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és
  panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz
  kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk
  azonosítani.
  A GDPR adatvédelmi rendelet arányosság, szükségesség és adattakarékossági elvének megfelelően
  minimálisan név és email cím kombinált adatkapcsolattal azonosítjuk Önt. Az Ön nevéhez több email cím
  tartozhat, ezért adatkezelési jogainak gyakorlása során a joggyakorlása egy adott név és email cím
  kombinációra vonatkozik (pl. ha adatai törlését kéri egy adott név és email címről, attól még az Önhöz
  tartozó másik email címhez tartozó Önről kezelt adatok nem fognak törlésre kerülni).
  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.
  A hozzájárulás visszavonásának joga
  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat
  rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén
  a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett,
  ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem
  törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával
  kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
  A személyes adatokhoz való hozzáférés
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
  kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
  •€€€€€€€a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
  •€€€€€€€a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  o az adatkezelés céljai;
  o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
  adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
  meghatározásának szempontjai;
  o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,
  valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat,
  hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért
  többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás
  teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön
  azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
  Amennyiben Borháló Kártya Klubtagsággal rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a
  felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. Kérjük,
  hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel
  kapcsolatos információkat kéri.
  Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
  személyes adatokat.
  Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  o Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
 6. amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat
  azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
  o az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön
  számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem
  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  o az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez
  esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
  indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
  közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a
  korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.
  Törléshez – elfeledtetéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
  adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy
  más módon kezelte;
  o Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  o Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz
  jogos érdek) az adatkezelésre,
  o a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  o a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és
  bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
  figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket
  – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban
  forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
  törlését.
  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
  kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla
  megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé
  követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van
  folyamatban).
  Tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
  jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
  tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
  amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
  kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre
  vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
  közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
  érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  Hordozhatósághoz való jog
  Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
  hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő
  részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön
  rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a
  formában más adatkezelő számára továbbítsa.
  Automatizált döntéshozatal
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés
  hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős
  mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett
  jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a
  jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel
  szemben kifogást nyújtson be.
  A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
  o Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  o meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön
  jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
  megállapít; vagy
  o az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 7. Jogorvoslati lehetőségek
  Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
  rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
  megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
  kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén,
  vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert
  indíthat bíróság előtt.
 8. Adatkezelési tájékoztató módosítása
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját
  nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával, vagy boltban,
  illetve webshopban történő ismételt vásárlással elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
  Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
  adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az
  alábbi információkról:
  o a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
  meghatározásának szempontjairól;
  o azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
  adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy
  szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  o hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
  o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  o arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
  szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá
  hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,
  valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat,
  hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
  Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
  adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
  Jelen dokumentum verziója: 2019/1

A weboldalunk címe: https://borcsap.hu.

2020 © BH WINE KFT. | ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT